Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży. 

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. 

8. Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (więcej)


ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK
Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

 
DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 

Wspieramy kobiety i rodziny w każdym aspekcie ich życia. Masz ciekawe pomysły i szukasz osób, które ten pomysł z Tobą zrealizują? Robisz coś ciekawego i chcesz do tego zachęcić innych? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Ciebie!

Przydatne linki i kontakty

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Żarskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dom Samotnej Matki w Żarach
Ministerstwo Sprawiedliwości
Niebieska linia
La strada

 

 

 

Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" prowadzi w ramach umowy DFS-VI.7211.142.2021 Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (w Żarach, Żaganiu, Nowej Soli, Wschowie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie)  w celu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym.
Można tu uzyskać kompleksową pomoc dla dzieci i dorosłych w przypadku przemocy, kradzieży, nie alimentacji, rozbojów, wypadków komunikacyjnych, lichwy, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw.


 W ostatnim okresie doniesienia medialne wskazują na liczne i bardzo brutalne akty przemocy wobec dzieci. Generalnie, liczba pokrzywdzonych przestępstwem dzieci z roku na rok spada, jednak nadal jest ona bardzo wysoka. 

 

Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci najczęściej bywają rodzice lub opiekunowie. Głównymi przyczynami takich zachowań rodziców, czy opiekunów są nieprawidłowe oddziaływania wychowawcze wobec dzieci, brak kontroli emocjonalnej rodziców, nieprawidłowe wzorce wychowawcze rodziców, szok poporodowy, uzależnienia itp.
Doświadczanie różnego rodzaju form przemocy w dzieciństwie powoduje traumę wczesnodziecięcą, co jest nie tylko realnym zagrożeniem życia, zdrowia, prawidłowego rozwoju dzieci, ale także w przyszłości wpływa na stosowanie przez nich przemocy wobec innych ludzi. (więcej)

PROGRAMY FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 


.. Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem -  całodobowy dyżur telefoniczny: 667 351 095

Ośrodek Adopcyjny "ŻAR" prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Szukamy Rodziny dla Wioletki
 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - 20 - 26.02.2023

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny bierze udział w organizacji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku potrwa on od 20 do 26 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju. My również bierzemy udział w tym przedsięwzięciu.    <<<czytaj więcej>>>

Konferencja

W dniu 14.12.2022 r. w Sali Widowiskowej Luna w Żarach odbyła się Konferencja poświęcona pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Okręgu Zielona Góra. Wystąpienia nt: Działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze i Lokalnych Punktów (L. Hoffmann-Czyżyk Prezes LRnRKiR Żar); Osoba pokrzywdzona ...  <<<czytaj więcej>>>

 

UWAGA !!!! - Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, udzielenie pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości jest zasadne – o ile zostanie skierowana do osób, które zostały pokrzywdzone czynami ściganymi przez Międzynarodowy Trybunał Karny, przede wszystkim zbrodniami wojennymi określonymi w art. 8 oraz art. 8 bis Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dlatego zapraszamy Obywateli Ukrainy, uciekających przed zbrodniami wojennymi, do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze i do Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w miastach powiatowych południowej części województwa lubuskiego. Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, pomoc tłumacza, pomoc materialną w różnej formie.

 Poniżej dane teleadresowe do miejsc świadczenia pomocy

Kontakt do poszczególnych Lokalnych Punktów

Uwaga! Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami działalność w formie bezpośredniego kontaktu.

Aby skorzystać z pomocy klienci powinni zabezpieczyć się w maseczki, zachować dystans i stosować się do obowiązujących w danym budynku procedur.

Funkcjonujemy i udzielamy pomocy osobom potrzebującym, poprzez: 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ