Ośrodek Adopcyjny "Żar"

ul. Wrocławska 5
68-200 Żary
tel.: 68 452 72 85
tel. kom.: 699 973 408

Myślisz o przyjęciu dziecka do Waszej rodziny? (ulotka informacyjna)

..
DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK DO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W ŻARACH
OŚWIADCZENIA RODZICÓW ADOPCYJNYCH
OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
PROCEDURA KWALIFIKACYJNA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA
SPIS DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH KANDYDATÓW NA RODZINY ADOPCYJNE
INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powrót do strony Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"