Strona główna

O nas

Cele i założenia

Kontakt

Godziny urzędowania

Pracownicy

Zakres usług

Sponsorzy

O kryzysie

Lubuski Ruch na Rzecz 
Kobiet i rodziny "Żar"


O nas
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach działa od 1.07.1998r. Na początku funkcjonował w ramach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. 
Od 1.01.2002 r. działamy przy Lubuskim Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"

W ramach działalności Ośrodka udzielana jest pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach traumatycznych, trudnych, spowodowanych patologią społeczną np. przemocą, bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. 

Od początku działalności Ośrodka do chwili obecnej przyjęto ponad 13 000 zgłoszeń. 

W ramach naszego Ośrodka udzielamy pomocy w formie:

  • porad prawnych
  • konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych, pedagogicznych, socjalnych 
  • terapii rodzin i dzieci 
  • prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych 
  • pomocy socjalnej (hostel)
Programy i zadania realizowane w OIK-u są odpowiedzią na  zapotrzebowanie środowiska lokalnego, osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz uwzględniają zadania zawarte w rządowych zadaniach w ramach "Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego".
 


Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar", ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary, Tel. +48/68/470-14-44, - Wszelkie prawa zastrzeżone - Żary 2010 - Webmaster AL