Strona główna

O nas

Cele i założenia

Kontakt

Godziny urzędowania

Pracownicy

Zakres usług

Sponsorzy

O kryzysie

Lubuski Ruch na Rzecz 
Kobiet i rodziny "Żar"


Pracownicy
 
Ośrodek posiada wyspecjalizowaną kadrę przeszkoloną w szczególności w zakresie:
  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • problematyki związanej z kryzysem rodzinnym;
  • pracy z osobą w kryzysie;
  • pracy ze sprawcą przemocy;
  • przemocy wobec dzieci;
  • zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi


W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żarach pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej udzielają:

1. mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk - psycholog
2. mgr Jolanta Ksiądzyna - psycholog
3. mgr Hanna Malara - psycholog
4. mgr Bożena Petryk - pedagog
5. mgr Izabela Nowińska - psycholog
6. mgr Dorota Urbańska - prawnik 
7. mgr Leszek Wroczyński - prawnik 
 

     
     
 


Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar", ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary, Tel. +48/68/470-14-44, - Wszelkie prawa zastrzeżone - Żary 2010 - Webmaster AL