Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl

NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (non-profit). 

Na rzecz naszego stowarzyszenia możecie Państwo przekazać 1% podatku dochodowego 
Nr KRS  0000053154 

Bank PKO BP S.A. O/Żary nr36-1020-5460-0000-5102-0042-0505
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku, od godziny 16.00 do 20.00. 
 

Ośrodek Adopcyjny "ŻAR"
 
 
 
 

 


Klasa 5 Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej wzieła  udział w pierwszym spotkaniu w ramach warsztatów realizowanych przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przed nami kolejne spotkania. Temat warsztatów: "Wiem co robić".

W dniu 26 listopada 2019 w Szkole Podstawowej w Sieniawie Żarskiej w ramach programu "Wiem co robić" zrealizowano spotkanie z rodzicami dzieci, które wzięły udział w zajęciach. Na spotkaniu przekazano rodzicom wnioski oraz informacje pomocne w dalszej pracy z dziećmi w zakresie ich ochrony przed przestępczością, w tym dotyczące dostępnych form pomocy zarówno dzieciom jak i rodzicom w powiecie żarskim.

W ramach kampanii "Wychowywać Mądrze i Świadomie", w Szkole Podstawowej w Lubanicach  realizowano projekt pt. "Wiem, co robić..." - zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych oraz rozpoznawania sytuacji trudnych i zagrażających. Od listopada do grudnia 2019 r zaplanowano pięć dwugodzinnych spotkań z uczniami klasy II i III, które prowadzone były przez pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Żarskiego: psycholog Emilia Lange, pedagog Agnieszka Sadowy-Waszak. Nawiązano ścisłą współpracę z wychowawcą klasy.

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, rozpoznawanie przez nich sytuacji trudnych, zagrażających, nauka skutecznego reagowania na sytuacje trudne, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności rozpoznawania emocji i radzenie sobie z nimi.
Podczas zajęć zdiagnozowano potrzeby, trudności i zasoby dzieci. Przekazano wnioski do dalszej pracy rodzicom oraz wychowawcy podczas spotkania na terenie szkoły. Zaproponowano możliwość konsultacji indywidualnych z pracownikami Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.


 

Więcej informacji na Facebooku

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ