Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywno¶ci kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecno¶ci kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalno¶ci informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególno¶ci ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES
Jolanta GRĘDZIŃSKA - WICEPREZES
Małgorzata MERK - CZŁONEK
Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

"Przywróć dziecku rado¶ć" - kampania edukacyjno-interwencyjna

Kampania adresowana do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów, ale także do ich rodziców i nauczycieli. Jej celem jest jak najszybsza pomoc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji wyszydzania, wy¶miewania, czy szykanowania. 

..
II Konferencja "Barwy dzieciństwa". 4 paĽdziernika 2019

W dniu 4.10.2019 r. w Sali widowiskowej LUNA przy ul. Okrzei 35 odbyła się  II Konferencja "Barwy dzieciństwa". Celem konferencji było u¶wiadomienie osobom mającym wpływ na wychowanie dzieci, jakie skutki w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym (...)

.
Festyn "Ważna Mama, Ważny Tata" - 5 wrze¶nia 2015

Promocja rodziny wielodzietnej, zastępczej i adopcyjnej z okazji 5-lecia istnienia O¶rodka Adopcyjnego "Żar".

..
Tydzień Kobiet

Za nami wiele ciekawych imprez, spotkań z ludĽmi, pięknych chwil. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy choć w jednym dniu skorzystali z zaproponowanych przez nas atrakcji byli zadowoleni, a Ci którzy nie wzięli w nich udziału, mogą tylko żałować, bo było warto. 

Powspominajmy... w żarskiej Lunie, już przed godziną 17.00, pierwszego dnia marca zrobiło się tłoczno. Wiele Pań przyszło zobaczyć wystawę obfitującą w interesujące prace artystyczne mieszkanek Żar. Piękna i różnorodna biżuteria oraz barwne rękodzieło zaaranżowane przez kustosza wystawy Kornelię Drzewiecką stworzyły wyjątkowy klimat.

..
O¶rodek Adopcyjno-Opiekuńczy otwarty!

W sobotę, 11 wrze¶nia 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie O¶rodka Adopcyjno-Opiekuńczego, czwartego tego typu o¶rodka w województwie lubuskim. Pomysłodawcą utworzenia o¶rodka był Starosta Żarski Marek Cie¶lak. (Więcej)

..
Ważna Mama, Ważny Tata...

Piękne słońce przywitało wszystkie ważne mamy i tatusiów 11 wrze¶nia 2010 roku na żarskim Rynku. Od rana organizacje pozarządowe z miasta i powiatu żarskiego rozstawiały swoje stoiska, aby przez cały dzień bawić mieszkańców Żar i wspólnie propagować idee rodzinne, tworząc Koalicję "Razem dla rodziny". (Więcej)

.. ....

PROJEKTY W LATACH POPRZEDNICH

  • W latach 2002-2005 współorganizowali¶my z redakcją Gazety Regionalnej akcję Radosne ¦więta dla Wszystkich". Przekazali¶my paczki ¶wiąteczne i mikołajkowe dla ponad 400 rodzin i dzieci. 
  • W latach 2007-2008 realizowali¶my ogólnopolski "Program Zwalczania i zapobiegania Handlowi LudĽmi" w ramach którego przeprowadzili¶my Kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zapobiegania i przeciwdziałania handlowi ludĽmi. W naszej kampanii wzięło udział ok. 600 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • W latach 2003-2008 prowadzili¶my półkolonie i zimowiska dla dzieci
  • W 2008 realizowali¶my Kampanię Pomocową "W obronie własnej".
  • Prowadzimy punkty Interwencji Kryzysowej w Mirostowicach Dolnych i Bieniowie.
  • "Porady prawne dla powiatu żarskiego" - od grudniu 2010 projekt jest finansowany przez Instytut  Spraw Publicznych ze ¶rodków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci w ramach Programu "Obywatel i Prawo V".

 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ