Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Konferencja poświęcona pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Okręgu Zielona Góra

W dniu 14 grudnia 2022 r. w Sali Widowiskowej Luna w Żarach odbyła się Konferencja poświęcona pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Okręgu Zielona Góra. 

..
OIK - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach prowadzony przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR zakończył swoją działalność 
31 grudnia 2020 r. 

..
Warsztaty "Wiem co robić"

Klasa 5 Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej wzieła udział w pierwszym spotkaniu w ramach warsztatów realizowanych przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

..
"Przywróć dziecku radość" - kampania edukacyjno-interwencyjna

Kampania adresowana do uczniów szkół podstawowych, ponad- podstawowych, gimnazjów, ale także do ich rodziców i nauczycieli. Jej celem jest jak najszybsza pomoc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji wyszydzania, wyśmiewania, czy szykanowania. 

..
II Konferencja "Barwy dzieciństwa". 4 października 2019

W dniu 4.10.2019 r. w Sali widowiskowej LUNA przy ul. Okrzei 35 odbyła się  II Konferencja "Barwy dzieciństwa". Celem konferencji było uświadomienie osobom mającym wpływ na wychowanie dzieci, jakie skutki w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym (...)

..
Tydzień Kobiet

Za nami wiele ciekawych imprez, spotkań z ludźmi, pięknych chwil. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy choć w jednym dniu skorzystali z zaproponowanych przez nas atrakcji byli zadowoleni, a Ci którzy nie wzięli w nich udziału, mogą tylko żałować, bo było warto. 

Powspominajmy... w żarskiej Lunie, już przed godziną 17.00, pierwszego dnia marca zrobiło się tłoczno. Wiele Pań przyszło zobaczyć wystawę obfitującą w interesujące prace artystyczne mieszkanek Żar. Piękna i różnorodna biżuteria oraz barwne rękodzieło zaaranżowane przez kustosza wystawy Kornelię Drzewiecką stworzyły wyjątkowy klimat.

..
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy otwarty!

W sobotę, 11 września 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, czwartego tego typu ośrodka w województwie lubuskim. Pomysłodawcą utworzenia ośrodka był Starosta Żarski Marek Cieślak. (Więcej)

..
Ważna Mama, Ważny Tata...

Piękne słońce przywitało wszystkie ważne mamy i tatusiów 11 września 2010 roku na żarskim Rynku. Od rana organizacje pozarządowe z miasta i powiatu żarskiego rozstawiały swoje stoiska, aby przez cały dzień bawić mieszkańców Żar i wspólnie propagować idee rodzinne, tworząc Koalicję "Razem dla rodziny". (Więcej)

.. ....

PROJEKTY W LATACH POPRZEDNICH

  • W latach 2002-2005 współorganizowaliśmy z redakcją Gazety Regionalnej akcję Radosne Święta dla Wszystkich". Przekazaliśmy paczki świąteczne i mikołajkowe dla ponad 400 rodzin i dzieci. 
  • W latach 2007-2008 realizowaliśmy ogólnopolski "Program Zwalczania i zapobiegania Handlowi Ludźmi" w ramach którego przeprowadziliśmy Kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zapobiegania i przeciwdziałania handlowi ludźmi. W naszej kampanii wzięło udział ok. 600 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • W latach 2003-2008 prowadziliśmy półkolonie i zimowiska dla dzieci
  • W 2008 realizowaliśmy Kampanię Pomocową "W obronie własnej".
  • Prowadzimy punkty Interwencji Kryzysowej w Mirostowicach Dolnych i Bieniowie.
  • "Porady prawne dla powiatu żarskiego" - od grudniu 2010 projekt jest finansowany przez Instytut  Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo V".

 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ