Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458


Szanowni Państwo,

Płacimy  wysokie podatki, ale tylko o  1,5% z nich możemy sami decydować w jaki sposób mają  być wykorzystane, jeśli tego nie zrobimy inni zadecydują za nas.
Będziemy  Państwu niezmiernie wdzięczni, jeśli swoim 1,5%  podzielicie się z nami
Wystarczy w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37,PIT-28) wpisać:

  • naszą nazwę Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
  • numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym: NR KRS 0000053154
  • następnie należy obliczyć ile podatku macie Państwo do zapłacenia  w tym roku, odliczyć 1,5% podatku należnego i zaokrąglić kwotę do pełnych dziesiątek groszy w dół - obliczoną kwotę wpisać w zeznaniu podatkowym.
  • Gotowe! Resztę wykona za nas  urząd skarbowy.


Co zrobimy z Twoimi pieniędzmi?

Przekazane przez Państwa pieniądze zostaną wykorzystane na:

  • wkład własny do realizacji projektów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy psychologicznej,  prawnej, medycznej oraz poradnictwa pedagogicznego i socjalnego; 
  • wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym;
  • organizowanie kursów, seminariów, szkoleń, warsztatów edukacyjnych dla kobiet, akcji charytatywnych, kampanii społecznych, konferencji.
Wszystkim ofiarodawcom z góry dziękujemy!
 
 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ