Strona główna

Kontakt

O nas

Nasze programy

Aktualności

Tydzień Kobiet

Nasi sponsorzy

Archiwum

OIK - Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Ośrodek Adopcyjny "Żar"

Przydatne linki i kontakty

Ważny 1%


 
 
 

 
 
 
 

O nas

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001r.  Nasze stowarzyszenie liczy 39 członków. 

Bardzo istotną formą naszej działalności jest prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Celem naszego stowarzyszenia jest: 

 • Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 
 • Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 
 • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 
 • Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.
 • Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, dzieciom i młodzieży. Wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 


ZARZĄD:

 • Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
 • Bogusław HERCIK - WICEPREZES
 • Jolanta GRĘDZIŃSKA - WICEPREZES
 • Barbara CHARKIEWICZ - CZŁONEK
 • Dorota ZUBRZYCKA-URBAŃSKA - CZŁONEK
 • Małgorzata MERK - SEKRETARZ
 • Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
 • Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK


DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO.