Strona główna

Kontakt

O nas

Nasze programy

Aktualności

Tydzień Kobiet

Nasi sponsorzy

Archiwum

OIK - Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Ośrodek Adopcyjny "Żar"

Przydatne linki i kontakty

Ważny 1%


 
 
 

 
 
 
 

Nasze programy
  • W latach 2002-2005 współorganizowaliśmy z redakcją Gazety Regionalnej akcję Radosne Święta dla Wszystkich". Przekazaliśmy paczki świąteczne i mikołajkowe dla ponad 400 rodzin i dzieci. 
  • W latach 2007-2008 realizowaliśmy ogólnopolski "Program Zwalczania i zapobiegania Handlowi Ludźmi" w ramach którego przeprowadziliśmy Kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zapobiegania i przeciwdziałania handlowi ludźmi. W naszej kampanii wzięło udział ok. 600 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • W latach 2003-2008 prowadziliśmy półkolonie i zimowiska dla dzieci
  • W 2008r. realizowaliśmy Kampanię Pomocową "W obronie własnej".
  • Prowadzimy punkty Interwencji Kryzysowej w Mirostowicach Dolnych i Bieniowie.
  • "Porady prawne  dla powiatu żarskiego" - od grudniu 2010r. projekt jest finansowany przez Instytut  Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo V".

  •