Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458 
1. KAMPANIA "WYCHOWYWAĆ MĄDRZE I ŚWIADOMIE" - II EDYCJA

W ostatnim okresie doniesienia medialne wskazują na liczne i bardzo brutalne akty przemocy wobec dzieci. Generalnie, liczba pokrzywdzonych przestępstwem dzieci z roku na rok spada, jednak nadal jest ona bardzo wysoka. W 2015 roku policja odnotowała w Polsce 17 392 dzieci - ofiar przemocy, w roku 2016 - 14 223, w roku 2017 - 13 515, w roku 2018 - 12 404, a jeszcze więcej przypadków zostaje niezarejestrowanych. W wyniku zagrożenia dzieci zostają umieszczone w środowisku pozarodzinnym ? w rodzinach zastępczych, placówkach, dalszej rodzinie. I tak w roku 2017 - 8191 dzieci po raz pierwszy umieszczono poza zagrażającym środowiskiem rodzinnym. (więcej)
 
 
2. POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i przyjętym Programem, wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom nastąpiło poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach tego Programu. I tak, na terenie południowej części województwa lubuskiego utworzony został jeden Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze i siedem Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym w miastach powiatowych. (więcej)
 

3. OŚRODEK ADOPCYJNY "ŻAR"

Ośrodek prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.
 

4. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (OIK)

Ośrodek udziela pomocy specjalistycznej rodzinom w trudnych sytuacjach.
 

5. PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

(więcej informacji wkrótce)
 

Wspieramy kobiety i rodziny w każdym aspekcie ich życia. Masz ciekawe pomysły i szukasz osób, które ten pomysł z Tobą zrealizują? Robisz coś ciekawego i chcesz do tego zachęcić innych? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Ciebie!
 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ