Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Przydatne linki i kontakty

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Żarskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dom Samotnej Matki w Żarach
Ministerstwo Sprawiedliwości
Niebieska linia
La strada


Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.

e-mail: lubuskiruch@wp.pl

NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (non-profit). 

Na rzecz naszego stowarzyszenia możecie Państwo przekazać 1% podatku dochodowego 
Nr KRS  0000053154 

Bank PKO BP S.A. O/Żary nr36-1020-5460-0000-5102-0042-0505

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku, od godziny 16.00 do 20.00. 

Ideą Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie bezpłatnej pomocy i wsparcia wszystkim osobom zgłaszającym się do Ośrodka bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania i status materialny. 

Do ośrodka można zgłaszać się osobiście w siedzibie lub telefonicznie. 

Osoby zgłaszające się o pomoc otrzymają natychmiastową, kompleksową, profesjonalną pomoc i wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach kryzysowych.

Ośrodek Adopcyjny "ŻAR"

Ośrodek Adopcyjny "ŻAR" Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "ŻAR" prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej.

Naszym podstawowym działaniem jest zapewnienie opieki zastępczej dzieciom z uregulowaną sytuacją prawną, a które tej opieki potrzebują poprzez znalezienie im rodziny adopcyjnej.
 
 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ