Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl

NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (non-profit). 

Na rzecz naszego stowarzyszenia możecie Państwo przekazać 1% podatku dochodowego 
Nr KRS  0000053154 

Bank PKO BP S.A. O/Żary nr36-1020-5460-0000-5102-0042-0505
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku, od godziny 16.00 do 20.00. 
 

Ośrodek Adopcyjny "ŻAR"
 
 
 
 

 


Kampania "Wychowywać mądrze i świadomie" - II edycja / II Konferencja "Barwy dzieciństwa"

W dniu 4.10.2019 r. w Sali widowiskowej LUNA przy ul. Okrzei 35 odbyła się  II Konferencja "Barwy dzieciństwa". Celem konferencji było uświadomienie osobom mającym wpływ na wychowanie dzieci, jakie skutki w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym dziecka wywiera jego krzywdzenie, zaniedbanie, nieprawidłowe oddziaływania wychowawcze, porzucenie, zmiana środowiska wychowawczego. Konferencja zgromadziła ok 150 osób, głównie pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, sędziów, kuratorów sądowych, rodziny zastępcze i adopcyjne. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Żarski Pan Józef Radzion, Zastępca Burmistrza Żar Pan Olaf Napiórkowski, Prezes Sądu Rejonowego w Żarach Pani Joanna Nawrot, Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Żaganiu Pani Andżelika Suwalska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Żarach Pan Bartłomiej Kubiak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Żary Pani Elżbieta Maj.

Prelegentami Konferencji byli: dr hab. profesor UZ Pani Iwona Grzegorzewska, dr n. społecznych Pani Teresa Jadczak-Szumiło, sędzia SR w Żaganiu Pani Andżelika Suwalska, dyrektor PCPR w Żarach Pani, Justyna Przedaszek; prezes LRnRKiR Pani Lucyna Hoffmann-Czyżyk. 
Tematyka Konferencji oscylowała wokół problematyki przywiązania, które twórca koncepcji przywiązania J. Bolwby, określił jako zależność biospołeczną. Według tej koncepcji już noworodek wyposażony jest w umiejętność dążenia do bliskości, rozkochiwania w sobie otoczenia, która zachęca matkę/opiekuna, aby się nim zaopiekować, aby budować bezpieczny styl przywiązania. Niestety, jeśli matka, z różnych powodów, nie odpowiada na sygnały wysyłane przez dziecko, albo odpowiada w sposób niewłaściwy, nie dając dziecku ukojenia, kształtuje się pozabezpieczny styl przywiązania. Ma to ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju poznawczego i społecznego dziecka, a w konsekwencji ma to wpływ na nasze funkcjonowanie jako osób dorosłych. Dla budowania więzi kluczowa jest "wrażliwość macierzyńska", definiowana jako szereg kompetencji, umożliwiających nawiązanie więzi z dzieckiem. Jedną z nich jest regulacja emocji, a więc zdolność do dawania adekwatnych odpowiedzi na potrzeby dziecka. Jest to możliwe m.in. wówczas, gdy rodzic jest bezpieczny, przewidywalny, potrafi regulować swoje emocje, potrafi zapewnić dziecku stan "ukojenia" po okresie wzburzenia. Jeśli nie jest w stanie tego zapewnić, konsekwencją może być nieprawidłowe, dysfunkcjonalne zachowanie dziecka takie jak np. lęk, agresja, depresja, wycofanie, uzależnienia behewioralne i substancjalne, samookaleczanie się.
Bardzo ważnym i poruszającym słuchaczy elementem konferencji były tematy związane z pieczą  zastępczą. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wypowiedzi i opinii dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych lub w rodzinach adopcyjnych. Piecza zastępcza i adopcja jest problemem, który wymaga współpracy takich instytucji jak Sąd Rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Ośrodek Adopcyjny. W powiecie żarskim ta współpraca układa się pomyślnie, choć nie bez problemów. Największym wyzwaniem jest "pozyskiwanie" kandydatów na rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne. Brakuje ludzi, którzy z pasją i miłością zechcą podjąć się wyzwania, jakim jest wychowanie i opieka dzieci z dużym bagażem traumatycznych doświadczeń. Dzieci czekają na rodziny, które chętnie przyjmą je do siebie i pokochają.

Organizatorzy II Konferencji Barwy Dzieciństwa dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Konferencji oraz jej uczestnikom, za tak liczne przybycie. 

Pobierz sprawozdanie w pdf
 

PROGRAM KONFERENCJI MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ 

Tutaj możesz obejrzeć wideo promocyjne II KONFERENCJI "BARWY DZIECIŃSTWA"

Wideo promocyjne kampanii "WYCHOWYWAĆ MĄDRZE I ŚWIADOMIE"
 
 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ