Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

 
Konferencja

W dniu 14.12.2022 r. w Sali Widowiskowej Luna w Żarach odbyła się Konferencja poświęcona pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Okręgu Zielona Góra. Wystąpienia nt: Działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze i Lokalnych Punktów (L. Hoffmann-Czyżyk Prezes LRnRKiR Żar); Osoba pokrzywdzona przemocą domową w Sądzie (Przewodnicząca Wydziału Karnego SR w Żarach sędzia Anna Tecław), Wpływ traumy na mózg osoby pokrzywdzonej przestępstwem (psychotraumatolog mgr L. Hoffmann-Czyżyk), Specyfika udzielania pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem (radca prawny mec. Karolina Kaczmarska), Pomoc psychologiczna udzielana dzieciom przez Lubuski Ruch (psycholog  mgr Izabela Nowińska). Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz miasta Żary pani Danuta Madej, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Żarach pan Bartłomiej Kubiak, przedstawiciele: KPP w Żarach, Urzędu Miasta w Nowej Soli, dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych, PCPR-ów, OPS.
Było ciekawie i kameralnie.

 


 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ